gray

 • 71gray — See: GET GRAY HAIR or GET GRAY, GIVE GRAY HAIR …

  Dictionary of American idioms

 • 72gray — See: get gray hair or get gray, give gray hair …

  Словарь американских идиом

 • 73gray — I. /greɪ/ (say gray) adjective, noun, verb (t), verb (i) Chiefly US → grey. II. /greɪ/ (say gray) noun the SI derived unit of measurement of absorbed dose of ionising radiation, equivalent to 1 Jkg 1. Symbol: Gy {named a …

 • 74gray — {{#}}{{LM G46060}}{{〓}} {{[}}gray{{]}} ‹gray› {{《}}▍ s.m.{{》}} {{♂}}En el Sistema Internacional,{{♀}} unidad de radiación ionizante absorbida. {{★}}{{\}}ETIMOLOGÍA:{{/}} Por alusión a S. Gray, físico inglés. {{★}}{{\}}ORTOGRAFÍA:{{/}} Su símbolo… …

  Diccionario de uso del español actual con sinónimos y antónimos

 • 75Gray — grėjus statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės sugertosios dozės, kermos ir savitosios perduotosios energijos matavimo vieneto specialus pavadinimas. Žymimas Gy: 1 Gy = 1 J · kg⁻¹ = 1 m² · s⁻².… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 76gray — grėjus statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės sugertosios dozės, kermos ir savitosios perduotosios energijos matavimo vieneto specialus pavadinimas. Žymimas Gy: 1 Gy = 1 J · kg⁻¹ = 1 m² · s⁻².… …

  Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • 77Gray — grėjus statusas T sritis Energetika apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės sugertosios dozės, kermos ir perduotos savitosios energijos vieneto specialus pavadinimas: 1 Gy = 1 J/kg. simbolis( iai) Gy atitikmenys: angl. gray vok. Gray, n rus.… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 78gray — grėjus statusas T sritis Energetika apibrėžtis Jonizuojančiosios spinduliuotės sugertosios dozės, kermos ir perduotos savitosios energijos vieneto specialus pavadinimas: 1 Gy = 1 J/kg. simbolis( iai) Gy atitikmenys: angl. gray vok. Gray, n rus.… …

  Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

 • 79gray — a. [Written also Grey.] 1. Hoary, black and white, ashen, ash colored, grizzled. 2. Gray haired, gray headed …

  New dictionary of synonyms

 • 80gray —    Āhinahina, hinahina, āhina, hina; po o hina (of hair).   Also: hiahia, āhiehie, lehu, lālauahi, ualehu, uauahi, pōpō uahi, pua hina, puahia, polohina, pōhina, pākea, laukea, noenoe, ko okea; po o kea, po o kuakea, kuahinahina (of hair).    ♦… …

  English-Hawaiian dictionary